Η ψυχοθεραπεία βασίζεται στην σχέση εμπιστοσύνης που χτίζεται μεταξύ εμού, ως θεραπεύτριας και του/ης υποστηριζόμενου/ης. Αυτή η σχέση, που ονομάζεται και θεραπευτική σχέση διέπεται από κάποιες αρχές: τη θετική αποδοχή, το σεβασμό, την ενσυναίσθηση, την αυθεντικότητά μου προς τον/ην υποστηριζόμενο/η.

Η κάθε σχέση είναι μοναδική, επομένως η κάθε διαδικασία αποτελεί μοναδική εμπειρία για όλους τους εμπλεκόμενους. Στην ψυχοθεραπεία υπάρχει σεβασμός στο χρόνο και τον ρυθμό του κάθε ατόμου και η εκάστοται απάντηση και λύση αναδύεται ελεύθερα απ' το ίδιο το άτομο.

Δεδομένου ότι διαχειριζόμαστε μοτίβα ή συμπεριφορές χρόνων, καλό είναι να έχουμε υπόψη μας ότι η ψυχοθεραπεία είναι μια διαδικασία που χρειάζεται δέσμευση (χρονική, ψυχική) αλλά θα μας ανταμείψει με πολλαπλά οφέλη τα οποία, δεν αργούν απαραίτητα να μας έρθουν.