Οι παρεχόμενες υπηρεσίες βασίζονται στις αρχές της μεθοδολογίας, η οποία τεκμηριώνεται επιστημονικά και διέπεται απ' τον κώδικα δεοντολογίας των ψυχολόγων καθώς και το απόρρητο. Η διαφορά έγκειται κυρίως στην μορφή της παρέμβασης, ενώ η διαδικασία διέπεται από την ίδια μέθοδο ανεξαρτήτως μορφής.

  • Ατομικές συνεδρίες ενηλίκων/ εφήβων: όπου με σεβασμό, αποδοχή και εμπιστοσύνη στο πρόσωπο και τη διαδικασία αφουγκραζόμαστε και εμβαθύνουμε στον εαυτό, τις σχέσεις, τις επιθυμίες.
  • Ομαδική θεραπεία (group therapy): Είναι η θεραπευτική διαδικασία που δεν μένει μόνο στην θεραπεύτρια και ένα άλλο πρόσωπο αλλά εμπεριέχει και άλλα μέλη με τα οποία συνδεόμαστε και είμαστε συνοδοιπόροι στη διαδικασία της αυτογνωσίας.
  • Εξ αποστάσεως θεραπεία: Για όσους/ όσες είναι μακριά ή δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο γραφείο, η τεχνολογία βοηθά να ξεπεράσουμε την απόσταση και να συνδεθούμε.